ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวุฒิ ฉวีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
คณะกรรมการ และสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

 

เข้าเวปไซต์ "หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ"