จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางอีสานตอนล่างของกลุ่ม นคร ชัย บุ รินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ ุรีรัมย์ และสุรินทร์)
และในปีนี้ ทางจังหวัดฯ ได้งบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาสิ้นค้ากลุ่ม OTOP เพื่อนำประชาสัมพันธ์ควบคู่กัน
ท่านผู้ว่าฯพรศักดิ์ เจียรณัย จึงมีแนวคิดในการทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเตรียมการรองรับสู่ประชาคมอาเซี่ยนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
โดยได้กำหนดTrips ต่าง ๆ ไว้ เช่น JJ Mall เชียงราย ที่หัวหิน เวียตนาม เวียงจันท์ และสิบสองปันนา
ที่เวียงจันท์ ได้กำหนดไว้เป็นวันที่ 12,13 และ 14 กพ. 2557
โดยมีการจัดประชุมณ.โรงแรมดาวคำ ในนครหลวงเวียงจันท์ ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว
พร้อมได้เชิญท่านที่ปรึกษาอัครราชฑูตสายพาณิชย์ที่เวียงจันทน์ นางพิมล ปงกองแก้ว ร่วมประชุมให้ความรู้กลุ่ม นครชัยบุีรินทร์
ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว สินค้า และแรงงาน พร้อมข้อกฏหมายต่าง ๆ ของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว ร่วมกับนักธุระกิจชาวลาว
ทางจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำซุ้มสินค้าOTOP ของกลุ่มสี่จังหวัดฯ ร่วมแสดงเผยแพร่ให้กับนักลงทุน พ่อค้าของทางลาวในครั้งนี้
นอกจากนี้ ยังได้จัดบูธแสดงสิ้นค้า OTOP ของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ณ.ศูนย์แสดงสินค้าไอเทค ของทางประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาวด้วย
ศูนย์ฯ นี้ ถือว่า เป็นศูนย์แสดงสินค้าแห่งเดียวของนครเวียงจันทน์ เปรียบศูนย์เมืองทอง หรือสิริกิต์ของทางบ้านเรา

การเดินทางในครั้งนี้ ได้มีผู้ใหญ่ของจังหวัดฯ ร่วมเดินทางด้วยหลาย ๆ ท่าน เช่น นายกเทศบาลเมืองชัยภูมินายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย
ท่านปลัดจังหวัดฯ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาจังหวัดฯ นายเทิดชัย เลิศนภาเศรษฐ หัวหน้ากลุ่มข้อมูลฯนายประยูร ศิริวรรณ
ท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชัยภูมิพล.ต.ต.พินิจ มณีรัตน์ นายสันติ ผอ.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ชัยภูมิ และท่านประกันสังคมจังหวัดฯ
ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมินายวรวุฒิ ฉวีชัย พร้อมรองเลขาฯสายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมนายภูดิศ ศิริภาณุภัค และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
Trips การเดินทางสำเร็จลุล่วงด้วยดีต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม
โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ที่เดินทางนำคณะด้วยตนเอง
และหัวหน้าเทิดชัย(พี่เล็ก) คุณสุนทรี ศรีสงคราม(คุณเอ็กซ์) ผู้ควบคุมแผนการเดินทาง ในTripsนี้.
ท่านผู้ว่าฯพรศักดิ์ เจียรณัย
นำคณะเข้าร่วมประชุมร่วมกับ
ที่ปรึกษาอัครราชฑูตสายพาณิชย์
ณ.ห้องประชุมรร.ดาวคำ
นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณะรัฐปชช.ลาว
เมื่อวันที่ 13 กพ. 2557
ณ.ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไฮเทค กลางนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว

ทำความรู้จัก-ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับAEC..(Click!! เลย)

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.