พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน
ประจำปี 2566
เมื่อวัันที่ 1กค.นายโสภณ สุวรรณรััตน์
ผู้ว่าราชการจััังหวัดชััยภูมิ
พร้อมหัวหน้าทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเปิดงาน
เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน
ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชััยภูมิ


นส.ปทิตตา โชคสุวัฒนสกุล
ประธานหอกาค้าจ.ชััยภูมิพร้อมคณะะกรรมการฯร่วมสนับสนุนพิธีการเปิดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานปี66

จังหวัดชัยภูมิ
โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ได้จัดพิธีแถลงข่าว
เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานประจำปี2566
ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566
โดยมีหน่วยงานภาครััฐ-ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ร่วมในพิธีแถลงข่าวนี้


มหัศจรรย์แห่งขุนเขากับธรรมชาติที่หนาวเย็นนอกฤดู
นำท่านสู่ทุ่งดอกกระเจียว
ณ.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ และหอการค้าจังหวังหวัดชัยภูมิ ขอสนับสนุนเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี 2566
โดยกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2566 +กันยายน
ทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิ เป็นพันธุ์ไม้ดอกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บนเทือกเขาพังเหย แห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ระดับความสูง847เมตร และยังเป็นแหล่งโอโซนชื่อดังที่นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสได้ณ.อ้อมกอดขุนเขาแห่งนี้
นอกจากนั้นยังมีลานหินงาม ลานหินหน่อ ที่ธรรมชาติสร้างสรรปั่นแต่งจนเกิดเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามมุมมอง
และจินตนาการของแต่ละท่าน จนมีผู้ขนานนาม แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สวนหินล้านปี
นอกจากที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม แล้วที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง นักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเดินทาง
ไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวแห่งที่ 2 ได้ ความสวยงามที่ไม่แพ้กัน และยังมีจุดชมวิวที่สวยงามที่ทุกคนมาแล้วต้องสัมผัส
ผาหำหด อีกหนึ่งผาที่จะท้าทายความกล้าของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ที่ขาดไม่ได้ ต่างก็มาเรียกความเชื่อมั่นก่อนกลับณ. มอหำตั้ง ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ที่นี่นอกจากจะเป็นเมืองเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ เจ้าชายแห่งภูผาแล้ว เป็นที่ทราบกันดีว่า
ณ.เทือกเขาพังเหยแห่งนี้ เป็นแหล่งโอโซนขึ้นชื่อของทางจังหวัดชัยภูมิ
ยังมีการปลูกทุเรียนโอโซน อโวคาโด่จากสวนเทพนา และผลไม้อื่นๆ อีกหลายชนิดที่สร้างชื่อเสียงให้กับจ.ชัยภูมิ
ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ ยั่งยืนตุ่อชุมชนบ้านซับสะเลเต หรือบ้านหนองใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

อยากแนะนำนักท่องเที่ยวให้มาค้างแรมบนขุนเขาแห่งนี้
เพราะช่วงเวลาที่เหมาะกับการขึ้นชมทุ่งดอกกระเจียวคือเวลา 6โมงเช้า เป็นช่วงที่มีสายหมอกยามเช้าทุกวัน
ทั้งได้สูดดมโอโซนที่นี่ และจะได้มา กอดหนาว สัมผัสหมอก หยอกดอกกระเจียว ร่วมกัน 

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : นางสาวปทิตตา โชคสุวัฒนสกุล
ที่ปรึกษา : นายสิทธิพล สุทธธิศักดิ์ภักดี (ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.