เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ทางจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำพิธีเปิดงานประจำปี เทศกาลดอกกระเจียวบาน
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัีย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
พร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครราชสีมา หัวหน้าภาครัฐ-เอกชน
โดยมีหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพดำเนินพิธีการเปิดงานในปีนี้
บนเวทีมีการแสดงจากดารา-นักแสดง นักเรียน นักศึกษา
การจัดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเริ่มในเดือน มิย. กค. และสค.
บริเวณพื้นที่จัดงานที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของกลุ่ม OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
โดยเฉพาะ ทางหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำเสื้อยืดที่ระลึก เนื้อผ้าดีในเทศกาลดอกกระเจียวบานปีนี้
ออกจำหน่ายณ.บูธจำหน่าย หลังด่านป่าไม้ ตรงข้ามจุดจำหน่ายตั๋วรถราง OTOP
ด้วยสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม พร้อมซุ้มบันทึกภาพสวยงามหน้าบูธฯ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อ.เทพสถิต
ร่วมเสียสละจัดแต่งขบวนรถบุปผชาด เข้าร่วมในพิธีการเปิดในปีนี้

ถึงจะป่วย แต่เพื่อน ๆ ไม่ทิ้งกัน
HBD To You เฮียจุ้ย...ประธานชมรมสื่อฯ
ถึงแม้เฮียจุ้ยจะตั้งใจมาร่วมทำข่าว
วันเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานในปีนี้
แต่เกิดป่วยกระทันหัน พวกเราเพื่อน ๆ พี่น้อง
ก็ไม่ลืมวันสำคัญ ได้ตั้งใจร่วมกันนำเค็ก
มาฉลองเลี้ยงวันเกิดให้
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ให้เกียรติมาอวยพร และเป่าเค็กแทนเฮียจุ้ย
ณ.บ้านไร่อิงดอย เป็นที่ซาบซึ้งยิ่งนัก

 

เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

==ภูดิศ ภาพ ข่าว==

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.