พิธีเปิดตลาดวิถีชุมชนซับสะเลเต
ณ.ลานบ้านหนองใหญ่ โดยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
โดยตลอดช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบานปี 67
ทุกวันศุกร์,เสาร์ เที่ยงวันยันเที่ยงคืน\เข้าเวปหน้าหลักหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นางสาวปทิตตา โชคสุวัฒนสกุล (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูม)ิ
ข้อมูล : (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 58-59
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองประธานหอการค้าฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.