งานกาชาดในปี 2557 นี้ ท่านผู้ว่าพรศักดิ์ เจียรณัย ได้มีแนวคิดในการแสดง แสง สี เสียง
เพื่อย้อนบันทึกประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ โดยเป็นการเทิดไทองค์เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ
พร้อมการแสดง ควบคู่ กับ แสง สี เสียง เล่าความเป็นมา ก่อนที่จะมาเป็น เมืองชัยภูมิ
ควบคู่กับการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ ของจังหวัดชัยภูมิ หลาย ๆ แห่ง
โดยท่านผู้ว่า พร้อมรองผู้ว่า หัวหน้าภาครัฐ เอกชน ร่วมกับประชาชนเข้าร่วมชมการแสดง ณ.สนามกีฬาพละศึกษา
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 19.00 น.
และบริเวณหน้าสนามกีฬาก่อนการแสดง ยังจัดซุ้มอาหารนานา ชนิด อีกหลายสิบซุ้ม บริการ ฟรี...ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้เข้าร่วมชมการแสดงด้วย...


 

 

 

 

 


 

 

กลับหน้าแรก หอการค้าจังหวัดชัยภูม

 

count web page traffic

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ : THE CHAIYAPHUM CHAMBER OF COMMERCE
310/90 Nonthanakorn Road, Muang Chaiyaphum 36000
310/90 ถนนนนทนาคร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

0-4481-1511 / 086-460-4967 Fax : 0-4481-7770
ที่ปรึกษา : นายวรวุฒิ ฉวีชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ)
ข้อมูล : นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ) และคณะกรรมการบริหารวาระปี 56-57
ภาพ-ข่าว-ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ :
ภูดิศ ศิริภาณุภัค 08-7868-3223 รองเลขาฯ สายงานท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

Copyright@2011chaiyaphumchamber all right reserved.